[Sách] Pre-primary math

140.000

[Sách] Pre-primary math
Cuốn sách này là một nguồn tài nguyên tuyệt vời trong việc giúp trẻ phát triển và củng cố các kỹ năng số quan trọng để chuẩn bị cho việc học chính thức. Cuốn sách được đóng gói với các hoạt động hấp dẫn được chuẩn bị đặc biệt dựa trên thực tiễn giáo dục đúng đắn và đáp ứng các yêu cầu của chương trình giáo dục mầm non quốc gia mới nhất. Cuốn sách này phục vụ như một công cụ giảng dạy và học tập tuyệt vời có thể được sử dụng cả ở nhà hoặc ở trường.
Tiêu đề Tiền tiểu học này được lên kế hoạch đặc biệt để cung cấp thêm sự củng cố để giúp trẻ em tự tin bước vào Tiểu học! Những cuốn sách phục vụ như các công cụ giảng dạy và học tập tuyệt vời có thể được sử dụng cả ở nhà hoặc ở trường.”
Thông tin sách:
– Số trang: 140 trang
– Kích thước: A4