[Sách] Cambridge Primary Mathematics 1

95.000

[Sách] Cambridge Primary Mathematics 1 ”
Loạt bài này được chứng thực bởi Cambridge International Examinations và là một phần của Cambridge Maths. Trẻ em sẽ thích học toán với cuốn sách học thú vị và hấp dẫn này cho giai đoạn 1. Một loạt các câu hỏi, hoạt động, điều tra và trò chơi được thiết kế để củng cố các khái niệm đã học trong các hoạt động cốt lõi trong hướng dẫn của giáo viên và giải quyết các quan niệm sai lầm được đưa vào cùng với gợi ý và lời khuyên. Rõ ràng, thường bằng hình ảnh, giải thích từ vựng toán học sẽ giúp trẻ học các thuật ngữ mới cho dù chúng là người nói tiếng Anh bản ngữ hay người nói ngôn ngữ thứ hai và rất cẩn thận để đảm bảo ngôn ngữ có thể truy cập được.”
Thông tin sách:
– Số trang: 94
– Kích thước: A4