Sơ đồ tư duy Mindmap khổ A4- 11 Chủ đề

50.000

Tranh sơ đồ tư duy MIND MAP – 11 TỜ CÁN BÓNG
Mind Map Vocabulary – Học từ vựng tiếng Anh bằng sơ đồ tư duy 🏆
📚 Sơ đồ tư duy (Mind Map) tuy được sử dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực nhưng dùng nó như thế nào để đạt hiệu quả cao nhất không phải là điều đơn giản. Khi học bằng sơ đồ tư duy, con sẽ dễ dàng liên tưởng đến nhiều từ khác liên quan đến từ trung tâm, từ đó nhanh chóng mở rộng vốn từ và nhớ từ lâu hơn.
📚 Để hỗ trợ con phát triển vốn từ tiếng Anh một cách khoa học và hiệu quả, mind map đã được phân loại và sắp xếp từ vựng theo các chủ đề thường gặp.