[Sách] CAMBRIDGE GRAMMAR AND VOCABULARY FOR ADVANCED 2015

285.000

CAMBRIDGE GRAMMAR AND VOCABULARY FOR ADVANCED 2015 cung cấp sự bao quát hoàn toàn về ngữ pháp và từ vựng cần thiết cho Cambridge English: Kỳ thi nâng cao và phát triển kỹ năng nghe cùng một lúc. Nó cung cấp cho sinh viên thực hành các nhiệm vụ thi từ Đọc và Sử dụng tiếng Anh, Viết và Nghe các bài báo và chứa các giải thích ngữ pháp hữu ích và một thuật ngữ ngữ pháp. Nó cũng bao gồm những lời khuyên hữu ích về cách tiếp cận các nhiệm vụ thi và học từ vựng. Nó được thông báo bởi Cambridge International Corpus và Cambridge Learner Corpus để đảm bảo rằng từ vựng được trình bày trong ngữ cảnh chân thực và bao gồm các lỗi người học thực sự.

  • Thông tin sách:

Số trang: 280 trang

Khổ giấy: A4