[Sách] Oxford International Primary Maths 1

190.000

“Oxford International Maths có cách tiếp cận dựa trên yêu cầu để học toán, thu hút học sinh vào các chủ đề thông qua việc đặt câu hỏi khiến chúng suy nghĩ và các hoạt động khuyến khích chúng khám phá và thực hành.
Khi sinh viên tiến bộ trong suốt khóa học, họ không chỉ học về các khái niệm toán học, mà còn cả cách sử dụng các kỹ thuật giải quyết vấn đề trong cách tiếp cận để nghiên cứu môn học.
Các chủ đề được khám phá trong các giai đoạn cẩn thận, giới thiệu các khía cạnh khác nhau với tốc độ cho phép sinh viên tiếp thu và thực hành những gì họ đã học.
Hình ảnh, hình minh họa và sơ đồ được sử dụng để giúp học sinh khám phá và hiểu, và ngôn ngữ rõ ràng và dễ hiểu cho trẻ tiểu học.
Đối với giáo viên, Hướng dẫn của giáo viên cung cấp các ghi chú từng bước cho mỗi bài học, hướng dẫn học sinh thông qua chủ đề và hỗ trợ học sinh phát triển ngôn ngữ khi cần thiết”
Thông tin sách:
– Số trang: 180-250 trang
– Kích thước: A4