[Sách] Pick a Poem!: 300+ Kid-Pleasing Poems for All the Topics You Teach

130.000

[Sách] Pick a Poem!: 300+ Kid-Pleasing Poems for All the Topics You Teach
Thêm thơ vào mỗi ngày của năm học với bộ sưu tập bội thu này bùng nổ với những câu thơ tươi trẻ, dễ chịu! Bên trong, bạn sẽ tìm thấy bài thơ hoàn hảo cho mọi chủ đề bạn dạy: bảng chữ cái, từ nhìn, số, toán, tháng, mùa, ngày lễ, khoa học, động vật, người Mỹ nổi tiếng, nghiên cứu xã hội, và tất cả mọi thứ ở giữa! Một tài nguyên bắt buộc phải có cho tất cả các lớp học K-2 và một cách tuyệt vời để đáp ứng các tiêu chuẩn cốt lõi. Để sử dụng với Lớp K-2.
Thông tin sách:
– Số trang: 160 trang, sách đen trắng
– Kích thước: A4