[Sách] 100 Tips for Beginning Readers (I Can Read)

35.000

[Sách] 100 Tips for Beginning Readers (I Can Read)
Khám phá một trăm hoạt động thú vị và lời khuyên để giúp trẻ em trở thành độc giả nhiệt tình, trong hướng dẫn hoàn toàn mới này từ I Can Read!
Những mẹo này bao gồm các yếu tố cần thiết trong việc học cách đọc từ việc kết nối giữa các chữ cái và âm thanh để hiểu các điểm cốt truyện chính. Được thiết kế đặc biệt để thu hút trẻ em và củng cố các Tiêu chuẩn cốt lõi chung cho việc đọc, tôi có thể đọc: 100 lời khuyên cho người đọc mới bắt đầu cho thấy làm thế nào để đọc một trải nghiệm tích cực, vui vẻ cho phụ huynh, giáo viên và trẻ em.
Thông tin sách:
– Kích thước: khổ A4
– Số trang: 34