[Sách] The complete book of reading grades_1-2

330.000

[Sách] The complete book of reading grades_1-2 ”
Cuốn sách hoàn chỉnh về đọc cho lớp 1 đến 2 hướng dẫn trẻ từng bước thông qua các hoạt động cần thiết để học hiểu, kỹ năng ngữ pháp và kỹ thuật viết quan trọng.
Trẻ em hoàn thành một loạt các bài tập giúp chúng phát triển một số kỹ năng trong sách bài tập 329 trang này. Bao gồm một phím trả lời đầy đủ, sổ làm việc này có định dạng thân thiện với người dùng, hoàn hảo để duyệt, nghiên cứu và đánh giá.
Hơn 4 triệu bản in! Bộ sách hoàn chỉnh bán chạy nhất cung cấp đầy đủ các hướng dẫn, hoạt động và thông tin về một chủ đề hoặc lĩnh vực chủ đề. Chứa hơn 30 danh hiệu và bao gồm trường mầm non đến lớp 8, bộ sách này giúp trẻ thành công trong mọi lĩnh vực môn học!”
Thông tin sách:
– Số trang: 330
– Kích thước: A4