[Sách] The Big Book of Classroom Poems by Kathleen M. Hollenbeck

130.000

“[Sách] The Big Book of Classroom Poems
by Kathleen M. Hollenbeck”
Cuốn sách này chứa đầy những bài thơ bạn có thể sử dụng trong suốt cả năm! Thật dễ dàng để điều hướng và bạn có rất nhiều chủ đề để lựa chọn! Bất kỳ giáo viên sẽ thích nó !!”
Thông tin sách:
– Số trang: 176 , sách đen trắng
– Kích thước: A4