[Sách] All About History – Book Of Kings And Queens

165.000

[Sách] All About History – Book Of Kings And Queens
Cuốn sách về các vị vua và hoàng hậu: Những câu chuyện tuyệt vời về các chế độ quân chủ từ thời tiền La Mã cho đến ngày nay.
Thông tin sách:
– Kích thước: khổ A4
– Số trang: 164