[Sách] My phonic reading 1

75.000

[Sách] My phonic reading 1
My Phonics Reading là một bộ đọc ba cấp độ dành cho những người học trẻ tuổi để giúp họ chuyển từ sách phát âm đầu tiên sang đọc sách. Bộ này cung cấp những câu chuyện dễ dàng với các mẫu câu đơn giản, từ vựng, từ nhìn và hỗ trợ ngữ âm để đảm bảo thành công cho người học. Hơn nữa, các bài hát, bài hát, hoạt động vui chơi và phim hoạt hình làm cho việc học đọc trở nên thú vị. Với My Phonics Reading, người học sẽ phát triển khả năng đọc cơ bản và xây dựng sự tự tin để tiếp tục đọc.”
Thông tin sách:
– Số trang: 75 trang
– Kích thước: A4