[Sách] 50 Things to Spot in London Usborne

115.000

[Sách] 50 Things to Spot in London Usborne

Một bộ sách bỏ túi để giúp nhận biết và tìm hiểu về năm mươi địa danh nổi tiếng của London. Sách có một minh họa chi tiết về một mốc, với thông tin, sự kiện và số liệu thống kê. Ngoài ra, thẻ bổ sung hiển thị một lịch sử ngắn gọn về London.

Thông tin sách:
– Kích thước: khổ A5
– Số trang: 106 trang