[Sách] Math Made Easy age 3-5

60.000

“Bộ English Made Easy gồm 4 cuốn cho trẻ 5-9 tuổi theo chủ đề bảng chữ cái, các vần, học đọc, viết.
Bộ Math Made Easy thì từ 3-5t cho 4 cuốn theo chủ đề (Các số, Hình-màu sắc, phân loại- so sánh, thêm bớt), từ 5t trở lên mỗi độ tuổi 5-6, 6-7, 7-8, 8-9, 9-10, 10-11t có 2 cuốn cơ bản và nâng cao. Tổng cộng 12 cuốn.
Bộ Science Made Easy chỉ có từ 5 tuổi trở lên gồm 5-7, 7-9, 9-11, mỗi độ tuổi có 2 cuốn. Tổng cộng 6 cuốn. “