[Sách] My Best Reading 1

115.000

“[Sách] My Best Reading
“”My First Reading xây dựng một nền tảng vững chắc cho những người học trẻ bắt đầu đọc qua một loạt bài đọc ba cấp độ, sử dụng đọc bằng miệng.
Flashcards cut-out ở mặt sau của mỗi cuốn sách học sinh.
My Next Reading là một loạt bài đọc sáu cấp dành cho những người học trẻ tuổi, sử dụng các môn học ở trường (Khoa học, Nghiên cứu xã hội, Nghệ thuật, v.v.) để viết câu và nói chuyện với các đối tác.
My Best Reading cung cấp một loạt bài đọc hiểu sáu cấp độ dựa trên chương trình giảng dạy ở trường (Khoa học, Nghiên cứu xã hội, Nghệ thuật, v.v.) thông qua tiểu thuyết và phi hư cấu.””
Thông tin sách:
– Số trang: 110 trang/ cuốn
– Kích thước: A4