[Sách] Complete Book on Preschool English

200.000

[Sách] Complete-Book-on-Preschool-English-Full
“Complete-Book-on-Preschool-English được viết đặc biệt cho trẻ em từ 5 đến 6 tuổi. Nó kết hợp các thành phần thiết yếu – Ngữ pháp, từ vựng và hiểu cho tiếng Anh và các khái niệm cơ bản rất quan trọng trong việc chuẩn bị cho con bạn học Toán.
Bao gồm một loạt các hoạt động và bài tập thú vị để thúc đẩy con bạn trong quá trình học tập, Complete Book on Preschool đảm bảo con bạn có một nền tảng vững chắc trước khi chúng vào trường tiểu học.”
Thông tin sách:
– Số trang: 306
– Kích thước: A4