[Sách] Come On, Phonics 1 (The Alphabet) SB+WB

110.000

Come On, Phonics là một chuỗi năm cấp được thiết kế để dạy phát âm thông qua cách tiếp cận dễ dàng và lấy trẻ em làm trung tâm. Người mới bắt đầu bằng cách học các âm của bảng chữ cái và viết các chữ cái riêng lẻ và sau đó tiến tới pha trộn các âm, đánh vần và đọc các câu đơn giản. Học sinh có được sự tự tin để đọc các từ tiếng Anh và vui vẻ làm điều đó.