[Sách] Collins Work On Your Idioms

135.000

Collins Work On Your Idioms cung cấp cho các bạn 300 thành ngữ thông dụng nhất trong tiếng Anh, giúp các bạn có thể sử dụng một cách thành thạo và đạt điểm cao trong phần thi Speaking nhờ giải thích chi tiết và hoạt động ngữ cảnh vô cùng rõ ràng.
Collins Work On Your Idioms bao gồm:
• 25 unit tương ứng với 300 thành ngữ thông dụng nhất trong tiếng Anh
• Giải thích toàn diện cho mỗi thành ngữ được giới thiệu
• Hướng dẫn chi tiết giúp các bạn sử dụng các idioms một cách thành thạo. Bao gồm các thành ngữ Anh-Mỹ để các bạn có thể áp dụng một cách hoàn hảo nhất.
• Hướng dẫn chi tiết giúp các bạn tìm kiếm các thành ngữ phù hợpmột cách tốt nhất.
Thông tin sách:
– Số trang:
– Kích thước: A4