[Sách] Collins Work On Your Grammar

135.000

Hàng trăm bài tập để đưa bạn đến cấp độ tiếp theo

Collins Work on your Grammar – Advanced (C1) là một cuốn sách thực hành mới bao gồm các điểm ngữ pháp chính cần thiết cho người học tiếng Anh ở cấp độ Nâng cao (cấp độ CEF C1).

Cuốn sách này là một tài nguyên cần thiết cho những người học muốn cải thiện ngữ pháp tiếng Anh của họ. Mỗi trong số 30 đơn vị trình bày một lĩnh vực ngữ pháp khác nhau bằng cách sử dụng ngôn ngữ và ví dụ rõ ràng. Tiếp theo là các bài tập thực hành để đảm bảo người học sẽ ghi nhớ và có thể sử dụng những gì họ đã học với sự tự tin trong tiếng Anh viết và nói của họ.

Thông tin sách:

Số trang: 128 trang

Khổ giấy: A4

Ngữ pháp được trình bày trong Collins Work on Grammar – Advanced (C1) đã được lựa chọn cẩn thận dựa trên nghiên cứu của Collins Corpus và kinh nghiệm của các chuyên gia ngôn ngữ của chúng tôi. Do đó, cuốn sách này cung cấp nhiều thực tiễn hữu ích với các ví dụ xác thực, cập nhật về việc sử dụng ngôn ngữ trong ngữ cảnh. Bố cục có cấu trúc cẩn thận đảm bảo ngôn ngữ luôn rõ ràng và sách dễ điều hướng. Collins Work on your Grammar – Advanced (C1) là lý tưởng để tự học hoặc sử dụng trong lớp học, và là một tài nguyên thiết yếu cho sinh viên và giáo viên.

• Tập trung vào ngữ pháp cần thiết ở cấp độ Nâng cao (cấp độ CEF C1)
• Ba mươi đơn vị với tài liệu trình bày rõ ràng theo sau là các bài tập thực hành
• Ví dụ xác thực về tiếng Anh thực, được lấy từ Collins Corpus
• Cấu trúc rõ ràng và trình bày ngôn ngữ
• Có rất nhiều chỗ để viết
• Bao gồm đầy đủ câu trả lời
• Lý tưởng để tự học hoặc sử dụng trong lớp học