[Sách] 100 Vocabulary Words Kids Need to Know by 6th Grade

260.000

[Sách] 100 Vocabulary Words Kids Need to Know by 5th Grade
“Một cuốn sách nghệ thuật ngôn ngữ FUN đầy màu sắc, hấp dẫn, mang đến cho học sinh lớp năm thực hành xây dựng vốn từ vựng quan trọng.
Cuốn sách này tập trung vào 100 từ cần thiết mà trẻ em cần biết khi học lớp 5. Nghệ thuật và hình ảnh đầy màu sắc minh họa 256 trang hoạt động sống động, bao gồm thực hành đọc và viết, hiểu, bài tập tư duy phê phán và câu đố chữ. Bao gồm các trang từ điển đặc biệt và mẹo kỹ năng từ điển và dấu trang đầy màu sắc với các mẹo xây dựng từ vựng.”
Thông tin sách:
– Số trang: 256
– Kích thước: A5

Hết hàng