Tag Archives: sách đánh vần tiếng Anh

Học đánh vần tiếng Anh hay học thuộc từ vựng?

Sự khác biệt giữa phương pháp đánh vần và học thuộc lòng từ vựng Cách dạy Tiếng Anh truyền thống tại tất cả trường học nước ta là học thuộc lòng nghĩa của từ. Thầy cô cho bé xem hình ảnh sự vật, hành động rồi học thuộc nghĩa từ vựng đó. Ví dụ, bé […]