Sách Toán tư duy 4-6 tuổi

98.000 46.000

TOÁN TƯ DUY cho bé 4-6 tuổi 💕
CUỐN HƠN 120 TRANG, ĐẦY ĐỦ KIẾN THỨC TOÁN TƯ DUY CHO LỨA TUỔI 4-6 TUỔI.
🍒 Giúp bé thực hành cộng trừ và so sánh trong phạm vi 20.
🍒 Sách gồm 3 phần:
+ Phần 1: Làm quen với chữ số và tập tô số.
+ Phần 2: Tập so sánh.
+ Phần 3 – Làm quen với các phép tính.
🍒 Phù hợp cho bé 4_6 tuổi