[Sách] Oxford International Primary Science 4

150.000

Oxford International Science Science là một khóa học khoa học cơ bản hoàn chỉnh trong sáu năm, áp dụng phương pháp tiếp cận dựa trên yêu cầu để tìm hiểu về khoa học, thu hút sinh viên vào các chủ đề thông qua việc đặt câu hỏi khiến họ suy nghĩ và các hoạt động khuyến khích họ khám phá, khám phá và thực hành”
Thông tin sách:
– Số trang: 115-250 trang
– Kích thước: A4