[Sách] Exploring Reading Easy 2

90.000

[Sách] Exploring Reading
Exploring Reading Easy là một bộ đọc ba cấp độ dành cho trẻ nhỏ. Cách tốt nhất để cải thiện kỹ năng đọc là thích đọc và đọc nhiều. Có 20 chủ đề trong mỗi cuốn sách. Bộ này bao gồm các chủ đề mà trẻ em gặp phải trong cuộc sống hàng ngày của chúng. Nó sẽ đảm bảo sự tiến bộ của học sinh thông qua các nhiệm vụ khác nhau.
Thông tin sách:
– Kích thước: A4
– Số trang: 90