[Sách] Analogies: Grades 6-8

50.000

Làm sắc nét các kỹ năng tư duy phê phán và tăng tốc độ tăng điểm kiểm tra bằng cách cung cấp cho học sinh của bạn nhiều thực hành bằng cách sử dụng các chất tương tự như ren là để xử lý ô dù, hoa cúc là hoa như một phần tư là xu, hoặc trượt băng là lướt qua vũ công là để quay. 40 trang thực hành thú vị này sẽ giúp sinh viên nhận ra mối quan hệ giữa các từ như một phần / toàn bộ, người dùng / đối tượng, từ đồng nghĩa, từ trái nghĩa, v.v.