Bộ toán tiểu học Hodder Cambridge Primary Maths Stage 1

225.000

Mẹ nào có con HỌC TIỂU HỌC thì không nên bỏ qua bộ sách này :
“Bộ Hodder Cambridge Primary Maths ” – Stage 1 – Bộ Toán tiểu học của Cambridge siêu hay !

🌟Bộ sách phát triển khả năng lưu loát toán học, giải quyết vấn đề và lý luận của người học bằng cách sử dụng phương pháp làm chủ, với loạt Sách học này.
– Giới thiệu các chủ đề thông qua các hoạt động khởi động hấp dẫn
– Phát triển ngôn ngữ toán học với các từ mới và các ví dụ hoạt động
– Minh họa các chủ đề rõ ràng và sinh động với thiết kế giàu trí tưởng tượng và các nhân vật đáng tin cậy
– Xây dựng các kỹ năng lý luận trôi chảy và toán học bằng cách khám phá,làm rõ, thực hành và sau đó mở rộng các khái niệm để đảm bảo người học thành thạo ý tưởng toán học
– Nâng cao khả năng của người học để áp dụng kỹ năng của họ và giải quyết các vấn đề toán học phi thường, bằng cách đảm bảo họ đảm bảo một sự hiểu biết về khái niệm sâu sắc về chủ đề
– Học hỗ trợ của tất cả các khả năng có gợi ý và Thử thách thức mở rộng
– Kết hợp đánh giá học tập thông qua các hoạt động tự kiểm tra ở cuối mỗi đơn vị
 Thông tin sách: Kích thước khổ A4, in màu sắc nét