Bộ 6 cuốn The Accidental President Collection

190.000

𝙏𝙃𝙀 𝘼𝘾𝘾𝙄𝘿𝙀𝙉𝙏𝘼𝙇 𝙋𝙍𝙀𝙎𝙄𝘿𝙀𝙉𝙏 𝘾𝙊𝙇𝙇𝙀𝘾𝙏𝙄𝙊𝙉 – 6 𝘽𝙊𝙊𝙆𝙎
✅Bộ truyện gồm 6 tập:
• The Accidental Prime Minister
• The Accidental President
• The Accidental Secret Agent
• The Accidental Billionaire
• The Accidental Father Christmas
• The Accidental Rock Star
✅Thông tin sách:
– Nhà xuất bản: Oxford University Press
– Kích thước: 20cm x 13cm
– Mỗi cuốn : 200-230 trang