[Sách] Scholastic Great Grammar Practice Grade 5

50.000

Tài nguyên này có các trang tái tạo sẵn sàng để nhắm mục tiêu các chủ đề ngữ pháp cấp lớp chính Các phần của lời nói, thì của động từ, viết hoa, dấu câu, các loại câu, v.v. Mỗi hoạt động bao gồm các mẹo giáo viên nhanh chóng, nhưng vì hầu hết học sinh sẽ có thể hoàn thành các bài tập này một cách độc lập, chúng hoàn hảo cho bài tập chỗ ngồi hoặc bài tập về nhà. Thực hành vững chắc giúp củng cố các kỹ năng ngữ pháp mà học sinh cần để thành công và đạt được các tiêu chuẩn cao hơn.

Thông tin sách:
– Số trang: 70 trang
– Kích thước: A4