[Sách] Read & Retell 3 SB+WB

120.000

Để rèn kỹ năng đọc hiểu cho các con thì từ nhỏ nên luyện cho các con cách kể lại chuyện bằng ngôn ngữ của các con. Mình đã tìm ra bộ này và thấy rất hay. Bộ này có điểm hay là có bài tập review từ vựng và Retelling cards thầy cô hoặc bố mẹ có thể in ra và để con tự cầm thẻ rồi kể lại chuyện.
Thông tin sách:
– Số trang: 85 trang/SB và 35 trang/ WB
– Kích thước: A4