[Sách] Phonic Letter Of the week O

45.000

” [Sách] Phonic Letter Of the week
“Một cuốn sách bài tập đánh vần tự nhiên đầy đủ 2262 trang (26 cuốn)
? Thích hợp cho 4-7 tuổi, tiếng Anh cơ sở cũng có thể được sử dụng.
? Đây có lẽ là cuốn sách bài tập chính tả tự nhiên linh hoạt nhất mà mình từng thấy! 26 cuốn sách đầy đủ, 2262 trang!
Sử dụng chữ A làm ví dụ.
Bài tập đánh vần tự nhiên một chữ cái của một cuốn sách có thể được hoàn thành trong một tuần.
? Bạn có nghĩ rằng chỉ cần học đọc 26 chữ cái là ổn?
Sai rồi! Đằng sau mỗi chữ cái là cách phát âm, nguyên tắc chính tả, word families và câu. Nghĩa là, cứ 87 trang này,
bạn có thể học được rất nhiều bằng cách học một chữ cái!
Mỗi bản ghi âm tự nhiên bắt đầu bằng một thẻ từ chữ cái, có thể được in, gắn vào tường hoặc đặt trong một cuốn sách, sẵn sàng để tìm hiểu.
? Giúp trẻ nhớ các chữ cái và từ một cách mô tả.
? Đây là thẻ từ ở đầu chữ a, vì nó dựa trên cách phát âm của nguyên âm ngắn a trong cách đánh vần tự nhiên, vì vậy a trong hầu hết các từ là cách phát âm của nguyên âm ngắn a, tiếp theo là chữ a ở giữa. Chữ, chữ a ở mặt sau của từ.
Sau một thời gian nghiên cứu, hãy để trẻ tự tìm các từ và viết chúng xuống từ các thẻ từ ở trên.
? Sau đó, để trẻ tìm từ “”a”” qua bức tranh. Đây là từng bước, để trẻ nhớ nghĩa của từ.
Bây giờ cảm thấy sức mạnh của bảng chữ cái chính tả tự nhiên này!
? M chỉ sử dụng một phần của một trong số này để giới thiệu nó cho mọi người. Đây là sự thật!
? Có mom nào quan tâm không ?