MY PRESCHOOL LEARNING BOOK gần 400 trang

500.000 219.000

? MY PRESCHOOL LEARNING BOOK?Cuốn sách cho các bé Mầm Non Dày gần 400 trang
————
Với rất nhiều các hoạt động vui nhộn giúp các bạn nhỏ học về số đếm, chữ cái, hình dạng, màu sắc…. thông qua các trò chơi tô, vẽ, nối hình, mê cung….các kiểu. Đến người lớn nhìn còn thích mắt nữa là các bạn nhỏ.
Sách in laser màu sắc siêu đẹp sống động, chữ to.