Kỹ năng sống cho trẻ – Học cách chọn lựa

65.000 62.000

Kỹ năng sống cho trẻ – Học cách chọn lựa
Lỉnh cà linh kỉnh
Ti tỉ thứ đồ
Đi câu cá thôi
Mà sao nặng thế!
Mẹ bảo mang ghế
Bác dặn đem ô
Chú nhắc đèn cơ
Chị khuyên mang cún,,,
Ai nói cũng đúng
Phải làm sao đây?
Mang hết số này
Thì khiêng mệt quá!
Để câu được cá
Nên chọn thứ gì?
Em mở sách đi
Ta cùng học nhé!