PHONICS POETRYS 1 -Bài Thơ học Ngữ âm

PHONICS POETRYS có 2 tập. Các quy tắc phát âm tự nhiên bao gồm các quy tắc phát âm tự nhiên phổ biến hơn. Thực tế hơn. Cuốn sách này cho các giáo viên tiểu học biết cách và lý do sử dụng các bài thơ âm vị để dạy phát âm. Nó bao gồm nhiều bài thơ mẫu cho các trường hợp phổ biến nhất trong việc đọc của trẻ em. Một chương giới thiệu cho thấy tại sao cách tiếp cận khởi phát / rime (phonogram) lại quan trọng trong việc dạy phát âm. Cũng bao gồm các bài thơ gốc và các văn bản khác trong 40 hoặc nhiều loại phổ biến nhất trong việc đọc sách của trẻ em. Khoảng 100 bài thơ được đưa vào cuốn sách này, và cũng có thông tin về việc mở rộng việc sử dụng các bài thơ vào các hoạt động và văn bản khác. giáo viên mẫu giáo đến lớp 3 và bậc cha mẹ đang tạo các chương trình đọc sách cho con cái của bạn ở nhà

BA MẸ ẤN VÀO ĐÂY ĐỂ TẢI SÁCH CHO CON