Tag Archives: Ôn lại kiến thức sau mùa hè

Ôn lại kiến thức sau mùa hè

Tùng ❗Tùng❗ Tùng❗ Tùng❗❗ ?☀☀Sau kỳ nghỉ hè thật đáng nhớ, hôm nay các con lại ríu rít tới trường? bắt đầu một năm học mới với mong muốn đạt được kết quả thật cao trong năm học 2018 -2019 này!! Sau một kì nghỉ hè 3 tháng không thường xuyên tiếp xúc Tiếng Anh, ba mẹ hãy […]