Tag Archives: Hành trang Tiếng Anh cho bé vào lớp 1

Hành trang Tiếng Anh cho bé vào lớp 1

Con bắt đầu bước vào lớp 1, trường mới, cô mới, bạn bè mới. Khi bắt đầu 1 môi trường mới, con sẽ phải thay đổi để thích nghi rất nhiều, đặc biệt trong học tập, vì con bắt đầu phải chuẩn bị tiếp thu 1 lượng kiến thức tương đối nhiều và khác, bố […]