Toefl primary Step 2- 5 quyển

427.000 170.000

Toefl primary Step 1- 5 quyên – đen trắng

-Mục đích của cuốn sách này là để chuẩn bị cho những người học trẻ tuổi có kết quả thành công trong các bài kiểm tra TOEFL Chính do ETS tạo ra. TOEFL Tiểu học, cấp độ đánh giá TOEFL đầu tiên, được thiết kế để đo lường khả năng tiếng Anh của người học trẻ, đặc biệt là kỹ năng đọc, nghe và nói.
Mỗi đơn vị của cuốn sách này giới thiệu những từ mới có liên quan đến một chủ đề nhất định nhằm kích thích những người học trẻ học từ mới hoặc xem lại một từ mà họ đã biết. Một trong nhiều ưu điểm của cuốn sách này là tất cả các phần đọc, nghe và nói của mỗi đơn vị đều tập trung vào một chủ đề cụ thể. Điều này cho phép sinh viên thấy các từ, cụm từ và cụm từ đích được sử dụng khác nhau như thế nào trong mỗi phần. Các bối cảnh cho từng chủ đề đã được lựa chọn cẩn thận để tương ứng với các tiêu chuẩn kiểm tra thực tế, vì vậy người học sẽ tìm thấy các biểu thức, cụm từ và hướng tương tự như các chủ đề xuất hiện trong bài kiểm tra thực tế. Cuốn sách này sẽ mang đến cho những người học trẻ cơ hội làm quen với các bài kiểm tra TOEFL Chính bằng cách xem xét các câu hỏi trong nhiều tình huống khác nhau.