[Sách] Word by Word Picture Dictionary [Longman]

210.000

[Sách] Word by Word Picture Dictionary [Longman]
Bộ sách Word by word picture dictionary đc trình bày một cách rõ ràng với các chủ đề gần gũi vói cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Việc kết hợp cả học qua hình ảnh và nghe giúp chúng ta hiểu nghĩa các tự vựng một cách hiệu quae. Học từ vựng qua hình ảnh có thể coi là một trong những các học từ vựng tiếng anh hiệu quả nhất. khi đó nghĩa của từ sẽ được nhớ lâu hơn so với cách học thông thường.
Thông tin sách:
– Số trang: 85
– Kích thước: A4