[Sách] Visual Guide to Grammar and Punctuation by DK

130.000

[Sách] Visual Guide to Grammar and Punctuation by DK
Từ khi sử dụng giới từ hoặc đại từ đến cách sử dụng dấu phẩy hoặc dấu hai chấm. Hướng dẫn trực quan về ngữ pháp và dấu câu bao gồm tất cả các chủ đề ngữ pháp quan trọng nhất. Mỗi ví dụ được cung cấp được hỗ trợ bởi một hình ảnh, làm cho nó dễ hiểu.
Hướng dẫn trực quan về ngữ pháp và dấu câu sẽ cải thiện sự tự tin của trẻ trong việc đọc và viết.
Thông tin sách:
– Số trang: 130
– Kích thước: A4