[Sách] The Story garden

40.000

[Sách] The Story garden
The Story Garden là khóa học tiếng Anh mới dựa trên việc giảng dạy cảm xúc, tạo ra sức mạnh tổng hợp giữa các khía cạnh nhận thức và cảm xúc của cả học sinh và giáo viên. Trong mỗi đơn vị truyện cổ tích và kinh điển vĩ đại của mọi thời đại khơi dậy cảm xúc và khuyến khích học tập. Một khóa học bao gồm rất cao nhờ Easy English, Lap Book, cuốn sách lỏng trong Flip Book và Flashcards.
Thông tin sách:
– Số trang: 38
– Kích thước: A4