[Sách] Tell Me WHEN? Answers to hundereds of questions!

210.000

[Sách] Tell Me WHEN? Answers to hundereds of questions!
Là cuốn sách học TA hay về chủ đề khám phá khoa học và kỹ thuật. Ở đó chúng ta sẽ có câu trả lời của hàng trăm câu hỏi về những phát minh khoa học kỹ thuật, về cơ thể con người, về thế giới của chúng ta, về thế giới tự nhiên, về lịch sử và các sự kiện và các kiến thức tổng hợ.
Thông tin sách:
– Số trang: 210
– Kích thước: A4