Stuff to Know When You Start DK

100.000 50.000

[Sách] Stuff to Know When You Start DK
? Cuốn sách về những điều cần biết khi bé bắt đầu đi học
Tìm hiểu tất cả các kỹ năng sống cực kỳ quan trọng và cần thiết để trở thành một cậu bé hay cô bé lớn tự lập. .

? Ví dụ như việc buộc dây giày, nói lời “làm ơn” và “cảm ơn” (mọi lúc!), chia sẻ đồ chơi với các bạn, và nhiều điều khác nữa. Tất cả để chuẩn bị cho bé bắt đầu bước vào lớp 1 .

Thông tin sách:
– Số trang: 50
– Kích thước: A4