[Sách] Scholastic Daily Word Ladders Grades 4-6

85.000

Trẻ em leo lên một tầm cao mới trong việc đọc và viết với những trò chơi xây dựng từ hấp dẫn, có thể tái tạo này! Trẻ em đọc các manh mối trên mỗi nấc thang, sau đó thay đổi và sắp xếp lại các chữ cái để tạo từ cho đến khi chúng đạt đến đỉnh. Trong khi đó, họ đang tăng cường các kỹ năng giải mã và chính tả, mở rộng vốn từ và trở thành những người đọc thông thạo hơn, thông thạo hơn.
Thông tin sách:
– Số trang: 120-180 trang
– Kích thước: A4