[Sách] Macmillan YLE Movers Practice Tests

110.000

[Sách] Macmillan YLE Movers Practice Tests
Các bài kiểm tra thực hành tiếng Anh của người học trẻ cung cấp thực hành xác thực cho các sinh viên tham gia các bài kiểm tra tiếng Anh dành cho người học starters, movers, flyers.
Thông tin sách:
– Số trang: 100 trang/ cuốn
– Kích thước: A4