[Sách] Macmillan YLE Flyers Practice Tests

120.000

[Sách] Macmillan YLE Flyers Practice Tests
Các bài kiểm tra thực hành tiếng Anh của người học trẻ cung cấp thực hành xác thực cho các sinh viên tham gia các bài kiểm tra tiếng Anh dành cho người học starters, movers, flyers.
Thông tin sách:
– Số trang: 120 trang/ cuốn
– Kích thước: A4