[Sách] Macmillan English Language Book 5

150.000

[Sách] Macmillan English Language Book
Macmillan English nuôi dưỡng những người không phải là người bản ngữ nói và viết trôi chảy, đưa họ ngang hàng với người bản ngữ nói tiếng Anh trong cùng độ tuổi.
Sử dụng phương pháp học tập dựa trên sự tham gia như các bài tập nghe và đọc được chia sẻ, Macmillan English khuyến khích trẻ em làm việc cùng nhau, điều này giúp xây dựng sự tự tin của chúng. Các phương pháp EFL truyền thống được củng cố bằng các hoạt động phát âm và xây dựng câu, cho trẻ em thích nghi với tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, các công cụ cần thiết để bắt đầu thành thạo nó.”
Thông tin sách:
– Số trang: hơn 100 trang/ cuốn
– Kích thước: A4