[Sách] Macmillan English Handwriting Young writers 2

60.000

[Sách] Macmillan English Handwriting Young writers
Macmillan English Handwriting Young writers là một chương trình viết toàn diện dẫn đến phong cách viết tay tự nhiên và trôi chảy, đưa trẻ em từ các hình dạng chữ cái cơ bản đến viết câu. Các cuốn sách được phân loại cẩn thận và có thể được sử dụng để bổ sung cho bất kỳ khóa học chính. Chương trình sáu cấp độ cũng có thể được sử dụng cùng với Khóa học tiếng Anh Macmillan.
Thông tin sách:
– Số trang: 55 trang/ cuốn
– Kích thước: A4

Hết hàng