[Sách] Love Your World by DK

40.000

[Sách] Love Your World by DK
Love Your World cho các độc giả nhỏ tuổi nhất biết họ có thể làm gì để giúp môi trường. Từ tái chế đến bảo tồn nước đến làm đống phân ủ ở sân sau, hướng dẫn minh họa phong phú này giúp trẻ dễ dàng đi xanh!””
Thông tin sách:
– Kích thước: A4
– Số trang: 38