[Sách] How to Be Good at Science, Technology, and Engineering

320.000

How to Be Good at Science, Technology, and Engineering
Từ các phân tử và từ tính đến tên lửa và sóng vô tuyến, Làm thế nào để giỏi về khoa học, công nghệ và kỹ thuật làm cho các khái niệm khoa học phức tạp trở nên đơn giản để nắm bắt. Các giải thích trực quan, năng động chia nhỏ các chủ đề khó nhất thành các bước nhỏ. Tìm hiểu làm thế nào một khinh khí cầu bay lên, cách xói mòn làm phẳng các ngọn núi, cách sóng ánh sáng xuyên qua không gian và cách mắt người nhìn thấy màu sắc.

Hình minh họa thú vị cho thấy ứng dụng của khoa học trong thế giới thực: xem cách vi mạch, máy kéo và cầu treo hoạt động. Các hộp “Dùng thử” gợi ý cách trẻ em có thể tự mình nhìn thấy khoa học. Các dự án thực hành có các thử nghiệm thú vị để thử ở nhà hoặc trường học: đánh bóng những đồng xu cũ trong giấm, tạo ra một ngọn núi lửa phun trào với baking soda, tìm hiểu về các loại giải pháp khác nhau, v.v.

Với các môn học STEM (khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học) quan trọng hơn bao giờ hết trong thế giới công nghệ ngày nay, đây là cuốn sách hoàn hảo để truyền cảm hứng và giáo dục trẻ em và chuẩn bị cho tương lai. Tất cả các lĩnh vực giáo trình cốt lõi của khoa học được bảo hiểm, bao gồm vật lý, sinh học, hóa học, khoa học trái đất và khoa học vũ trụ.
Thông tin sách:
– Số trang: 320
– Kích thước: A4