[Sách] Get ready for fourth grade

95.000

[Sách] Get ready for fourth grade ”
Cuốn sách này giúp học sinh lớp 12345 cải thiện các kỹ năng của họ trong những tháng hè bằng cách thu hút họ thực hành mục tiêu trong các môn học chính, bao gồm học từ, toán, đọc và viết.”
Thông tin sách :
– Số trang: 90
– Kích thước: A4