[Sách] Easy Phonic words

50.000

[Sách] Easy Phonic word
Cuốn sách giáo khoa sinh động này giúp độc giả trẻ phát triển nhận thức về ngữ âm, bước đầu tiên quan trọng để biết đọc biết viết. Dựa trên các nguyên tắc phát âm tổng hợp, tiêu đề này hỗ trợ chương trình Chữ và Âm thanh của Chính phủ được sử dụng trong các trường học. Minh họa không thể cưỡng lại của Fred Blunt làm cho mỗi trang một điều trị.
Thông tin sách:
– Kích thước: A4
– Số trang: 50