[Sách] Cool Chinese and Japanese Cooking: Fun and Tasty Recipes for Kids

40.000

[Sách] Cool Chinese and Japanese Cooking: Fun and Tasty Recipes for Kids
Hãy cho các đầu bếp nhí sắp tới có cơ hội khám phá các món ăn của Trung Quốc và Nhật Bản! Cuốn này giới thiệu cho độc giả về địa lý thế giới và các công thức nấu ăn đích thực, dễ làm mà hương vị tuyệt vời. Nấu ăn dạy cho trẻ em về thực phẩm, toán học và đo lường, và làm theo hướng dẫn. Mỗi công thức thử nghiệm trẻ em bao gồm hướng dẫn từng bước và hình ảnh hướng dẫn. Danh sách các công cụ và thành phần cũng được cung cấp, cũng như hướng dẫn phát âm khi cần thiết. Vì vậy, lấy một tạp dề và chuẩn bị cho một cuộc phiêu lưu mới nào!
Thông tin sách:
– Số trang: 34
– Kích thước: A4